شرکت هواپیمایی ترکیش، به تازگی امکاناتی را برای مسافران تدارک دیده که یکی از آنها کارت اعتباری Miles & Smiles است که به مسافران عرضه می شود و هزینه های آنها را تا حدودی کاهش می دهد و موجب خشنودی مسافران عزیز می شود. اکنون می خواهیم درباره این کارت و مزایای برخورداری ازMiles & Smiles  صحبت کنیم. بلیط هواپیما را ارزان خریداری کنید.

کارت اعتباری Miles & Smiles

این شرکت هواپیمایی، به تازگی امکاناتی را برای مسافران تدارک دیده که یکی از آنها کارت های اعتباری Miles & Smiles است که به مسافران عرضه می شود و هزینه های آنها را تا حدودی کاهش می دهد و موجب خشنودی مسافران عزیز می شود. اکنون می خواهیم درباره این کارت و مزایای برخورداری از Miles & Smiles صحبت کنیم.

مسافران گرامی می توانند با در اختیار داشتن کارت اعتباری Miles & Smiles و ارائه این کارت، آسان تر و کم هزینه تر مسافرت کنند. در حال حاضر این کارت اعتباری را می خواهند به یک کارت مشارکت جهانی تبدیل کنند، تا تمام مسافران کل دنیا بتوانند از آن برخوردار شوند و از آن بهره برند. اگر کارت اعتباری Miles & Smiles را در اختیار داشته باشید، می توانید با ارزان ترین قیمت ها سفر کنید و با افزایش مایل، به مایل های کلاس های پروازی خودتان بیفزایید.

کارت اعتباری Miles & Smiles

مزایای استفاده از کارت اعتباری Miles & Smiles

انواع کارت های اعتباری بر اساس چگونگی عضویت شما در سامانه کارت های اعتباری وجود دارد:

 • اگر شما در این سامانه عضو شوید و کارت اعتباری را در اختیار داشته باشید می توانید از امکانات و خدمات خطوط هوایی ترکیش در تمام نقاط جهان بهره مند شوید.
 • همراهان شما نیز می توانند از کارت های اعتباری Miles & Smiles استفاده کنند و با استفاده از آن از بلیط های ارزان قیمت در خطوط هوایی ترکیش بهرمند شوند. البته به Miles & Smiles جمع شده در کارت بستگی دارد.
 • شما با استفاده از این کارت های اعتباری می توانید کابین پروازی خودتان را تعویض نمایید. همچنین می توانید قبل از پروازتان مایل خود را افزایش داده و از امکانات پرواز اولیه خود استفاده کنید.
 • افرادی که کارت اعتباری Miles & Smiles را در اختیار دارند، می توانند از انتظار در صف های کسب و کار معاف شوند.

نکات قابل توجه در خصوص کارت های اعتباری

 • شما می توانید مایل را در پروازهای هواپیمایی ترکیه و دیگر متحدان این شرکت هواپیمایی کسب کنید.
 • در این شرکت هواپیمایی یک جایزه در خطوط هواپیمایی ترکیش و دیگر متحدان این شرکت هواپیمایی وجود دارد که یک بلیط رایگان می باشد.
 • با توجه به جمع آوری مایل در خطوط هواپیمایی ترکیش کلاس های پروازی ارتقاء پیدا می کند.
 • با داشتن این کارت شما می توانید میزان وزن باری خود را چندین برابر کنید.
 • شما می توانید ورودی های رایگان به خطوط هوایی ترکیه در تمامی سالن های فرودگاهی را به دست بیاورید.
 • می توانید پروازهای خود را  در حال خرید مدیریت کنید.
 • می توانید با صرف کردن مایل های جمع شده با شرکای شرکت های مختلف بین المللی کسب و کار کنید. مجله گردشگری دور و نزدیک