جهانگردی

برنامه سرمایه گذاری کبک چگونه است؟

اگر شما قصد گرفتن اقامت دائم در کانادا را دارید بهترین گزینه سرمایه گذاری کبک است. البته برنامه سرمایه گذاری کبک به دلیل بالا بودن تعداد تقاضاکننده توسط کشور کانادا سهمیه بندی شده است. تقاضای اقامتی که از طریق سرمایه گذاری کبک پیگیری می شود با احتمال بسیار پایین تری برای رد شدن مواجه است. ضمناً در برنامه سرمایه گذاری کبک شخصی که خواستار اقامت است باید مبلغی را در یک شرکت دارای اعتبار زیاد و همچنین مورد قبول کانادا سرمایه…

ادامه خواندن