جهانگردی, فرهنگی و تاریخی

اهمیت فلسفه یین یانگ در غذاهای چینی

یکی از اصول کلیدی تفکر چینی دوگانگی «یین» و «یانگ» همان یین یانگ است. با توجه به فلسفه «تائو»، این اصل در فرهنگ چینی، از طب سنتی هنرهای طبیعی تا مواد غذایی را شامل می‌شود. به خاطر داشته باشید که این موضوع به معنای تعادل طعم‌ها، مواد تشکیل‌دهنده و تکنیک های پخت‌وپز است که به یک وعده غذایی چینی متناسب، منتهی می‌شود. در ادامه با مجله دور و نزدیک همراه باشید. فلسفه یین یانگ چیست؟ مفهوم یین و یانگ بیان…

ادامه خواندن