جهانگردی

سفر با کارت پی آر (PR)

امروزه دریافت اقامت بسیاری از کشورها مورد توجه بسیاری از افراد به خصوص ایرانیان بوده و هست. لذا یکی از کشورهایی که ایرانیان بی شماری در آن سکونت دارند کشور کانادا می باشد. کارت پی آر (pr) همواره مورد توجه  افراد برای سفر به این کشور در قاره آمریکا بوده و هست. لذا می توان گفت افرادی که به این کشور سفر می کنند، می توانند با دریافت این کارت به راحتی از آن خارج شوند و دوباره به آنجا…

ادامه خواندن