Tag

پارک ایالتی

جهانگردی, گوناگون

برترین پارک های ایالتی در آمریکا

چه کسی فکر می کرد که پارک های ملی اینقدر خوب باشند؟ پارک های ملی گنجینه‌های ملت ما هستند.اما در پارک‌های ملی محبوب (مثلا وقتی به «گراند کنیون» و «یوسمیتی» نگاه می‌کنیم)، شما با جمعیت، ترافیک، اردوگاه‌های رزرو شده، و بلیط‌های ورودی گران، برای دیدن بخشی از لبه شمالی یا نیمی از پارک برخورد می‌کنید. بنابراین اینجا یک تفکر وجود دارد: به جای آن به یک پارک ایالتی سفر کنید و این شانس را داشته باشید تا پارک را بطور…

ادامه خواندن
جهانگردی, گوناگون

بهترین پارک های ایالتی در آمریکا

چه کسی فکر می کرد که پارک های ملی اینقدر خوب باشند؟ پارک های ملی گنجینه‌های ملت ما هستند.اما در پارک‌های ملی محبوب (مثلا وقتی به «گراند کنیون» و «یوسمیتی» نگاه می‌کنیم)، شما با جمعیت، ترافیک، اردوگاه‌های رزرو شده، و بلیط‌های ورودی گران، برای دیدن بخشی از لبه شمالی یا نیمی از پارک برخورد می‌کنید. بنابراین اینجا یک تفکر وجود دارد: به جای آن به یک پارک ایالتی سفر کنید و این شانس را داشته باشید تا پارک را بطور…

ادامه خواندن