جهانگردی

ویزای شینگن چیست؟

یکی از موارد دردسر ساز و مشکل برای مسافران اخذ انواع ویزا از کشورهای اروپایی می باشد. بیشتر کشورهای اروپایی عضو پیمان شینگن می باشند. ویزای شینگن یکی از ویزاهای پرطرفدار برای سفر به کشورهای مختلف اروپایی می باشد. کشورهای اروپایی عضو شینگن دارای موقعیت های مکانی و شرایط اقتصادی مختلفی بوده و دارای گردشگران بسیاری از کشورهای مختلف می باشند. در اینجا به تفسیر راجع به ویزای شینگن و شرایط اخذ آن از کشورهای مختلف اروپایی صحبت خواهیم کرد….

ادامه خواندن