سفر و تکنولوژی

واقعیت مجازی به کمک سالمندان مشتاق جهانگردی آمده

سفر کردن یک تفریح غیرقابل انکار برای انسان‌هاست اما هرچه بیشتر پا به سن می‌گذاریم، سفر کردن دشوار و دشوارتر می‌شود. خوشبختانه، به لطف پیشرفت علم و به طور دقیق‌تر، به کمک واقعیت مجازی راه حل نسبتا معقولی برای افرادی که توانایی رفتن به مسافرت را ندارند، پیدا شده است. واقعیت مجازی مانند هر تکنولوژی نوظهور دیگری، هنوز به طور کامل به مرحله‌ی استفاده‌ی عمومی نرسیده و کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادامه با مجله دور و نزدیک همراه…

ادامه خواندن