اخبار و رویدادها, جهانگردی

شورای اعتباربخشی صدور گواهینامه بین‌المللی

در سالهای اخیر شاهد تعداد برنامه ­های صدور روزافزون گواهینامه ­ها و مدارک تحصیلی برای ارزیابی توانایی­های فردی در زمینه­ مهارت­ ها و بسیاری از زمینه­ های دیگر هستیم. متاسفانه در این برنامه­ های صدور گواهینامه ساختاری وجود ندارد که بتواند این اطمینان را بدهد که این گواهینامه خاص به آنچه که ادعا می­کند دست یافته است. همانطور که سازمان­ها به دنبال اطمینان دادن به متقاضی هستند که مدرکی که صادر شده است صلاحیت کافی را دارد نیاز به شخص…

ادامه خواندن