اخبار و رویدادها

حشرات و کرم های شبتاب به عنوان جاذبه گردشگری!

شبتاب بله درست حدس زدید، این نورهای آبی و سبزی که بر سقف غار برای شما چشمک می‌زنند چیزی جز مشتی گونه‌ای نادر و کمیاب از کرم نیستند! این موجودات کوچک که با نام «آراکنوکامپا لومینوزا» شناخته شده‌اند در مکان‌های تاریک و مرطوب زندگی می‌کنند و با تولید نور شکار و قربانی را فریفته و به سمت خود جذب می‌کنند. نوری که از کرم‌ها بیرون می‌زد آدم را به یاد پژواک نور عینک و یا آسمانی پر از ستاره می‌اندازد….

ادامه خواندن