اخبار و رویدادها

آخرین قوانین معافیت سربازی

یکی از دغدغه های مهم پسرهای بالای ۱۸ سال شرایط خدمت و قوانین مربوط به معافیت می باشد. هر ساله قوانین و شرایط جدیدی برای معافیت سربازی و خدمت وظیفه ارائه می شود. افراد مشمول با مطالعه مطالب زیر می توانند نسبت به آخرین شرایط خدمت وظیفه آگاه شوند. آخرین شرایط معافیت سربازی که در سال ۱۳۹۷ از طرف خدمت وظیفه عمومی ارائه شده در قسمت زیر آورده شده است. بلیط هواپیما را ارزان خریداری کنید. معافیت سربازی با استفاده…

ادامه خواندن