گوناگون

استعلام ممنوع الخروجی از طریق اینترنت

داشتن گذرنامه یا پاسپورت شرط اساسی خروج از کشور است. درواقع پاسپورتی که در دست دارید مجوز خروج شما از کشور خواهد بود. شرایط زیادی می‌تواند باعث شود فردی ممنوع‌ الخروج شود و اگر از این ممنوع‌ الخروجی اطلاع نداشته باشد با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد. اگر شما قصد سفر به یک کشور خارجی را داشته باشید و هنگام خروج از کشور متوجه ممنوع‌ الخروجی خود شوید، با مشکلاتی جدی‌ای از قبیل برهم خوردن قرارهای کاری، از دست دادن…

ادامه خواندن