سفر و تکنولوژی

راه آهن مشهد

ایستگاه راه آهن مشهد مقدس و همچنین خود راه آهن مشهد یکی از شاهکار های طراحی و معماری بعد از جنگ جهانی دوم در آسیا و زیباترین و به روزترین ایستگاه راه آهن ایران است. ساختمان آن توسط معمار ایرانی به نام حیدر غیایی طراحی شده است. ساخت آن در سال ۱۳۳۴ شروع شد و در سال ۱۳۴۵ افتتاح شد. این ایستگاه دارای سقفی بزرگ و معلق است. سپس با عبور از ستون ها به سالنی مشابه طاق کاخ کسرا…

ادامه خواندن