اخبار و رویدادها

در این کشور حمل حیوان خانگی در خودرو جرم است

دوستداران و به خصوص دارندگان حیوانات خانگی که عادت دارند حیوان خانگی خود از قبیل سگ را در خودرو کنار دست خود بنشانند باید این نکته را بدانند که در صورت عدم رعایت قوانین در کشور مورد نظر این مطلب، به طور حتم از سوی پلیس متحمل جریمه‌ی سنگینی خواهند شد. در ادامه با مجله دور و نزدیک همراه باشید. شاید درست حدس زده باشید. در انگلیس عدم نگه‌داری صحیح حیوان خانگی در خودرو برابر قوانین و مقرارت راهنمایی و رانندگی…

ادامه خواندن