گوناگون

۹ مقصد هیجان‌انگیز برای فرار از فشارها

در سال جاری که رو به اتمام است، کجا را برای رفتن با همسر خود انتخاب می‌کنید؟ بجای سریع بردن او به هرجایی برای تعطیلات کاری کنید که بتواند نفسی بکشد، با بازدید از مناظر تماشایی، باعث آرامش ذهن او شوید. در کل هیچ چیز بهتر از خیره شدن به طبیعت در حالی که در کنار همسر خود ایستاده‌اید، نیست. ۹ مقصد هیجان‌انگیز ۱-ترکیه، استانبول استانبول معبر جزایر پرنس است که با سواری در پشت کالسکه‌ای که اسب دارد و…

ادامه خواندن