جهانگردی

تفاوت ویزا در بدو ورود و عدم نیاز به ویزا

ورود به هر کشور خارجی قوانین خاص خودش را دارد. برخی از این کشورها نیاز به ویزا دارند و برخی نیز روادید بین دو کشور را لغو کرده اند. تفاوت ویزا در بدو ورود و عدم نیاز به ویزا در این است که کشور مقصد در ویزای در بدو ورود، این حق را دارد که ویزا صادر نکند. در این مقاله نیز به بررسی تفاوت ویزا در بدو ورود و عدم نیاز به ویزا خواهیم پرداخت. بلیط هواپیما را ارزان…

ادامه خواندن