جهانگردی

زیباترین کتابخانه ها در دنیا

کتابخانه ها ارزش بسیار زیادی در هر جوامعی دارند و ازرش فرهنگی هر کشوری به کتاب های چاپ شده در کتابخانه هایش بازمی‌گردد. در حال حاضر کتابخانه های عظیم و بسیار بزرگی با معماری های شگفت انگیز در جهان وجود دارد که در بعضی از آن‌ ها تعداد کتاب های موجود حتی مرز میلیون را رد کرده است. کتاب ها می توانند ارزش تاریخی کشوری را تعیین نمایند و نشان دهنده فرهنگ و تاریخ هر مکانی هستند. بلیط هواپیما را…

امتیاز
ادامه خواندن