Tag

باغ سنت مارتین

موناکو بهشتی کوچک در قلب اروپا
جهانگردی

بهشت کوچکی به نام موناکو در قلب اروپا

موناکو یک سرزمین پادشاهی بسیار کوچک است که در قلب تمدن اروپا واقع شده است. داستان‌های جذابی که از این سرزمین نقل می‌شوند و مناظر فوق‌العاده و بی‌نظیر این کشور کوچک سالیانه توریست‌های زیادی را به سوی خود جذب می‌کند. موناکو به دلیل داشتن مناظر طبیعی فوق‌العاده و خاص یکی از زیباترین و کوچک‌ترین سرزمین‌های دنیا است که ارزش یک بار بازدید را دارد. دریای آبی، درختان نخل تنومند و کوه‌های سر به فلک کشیده در ساحل مدیترانه صحنه‌هایی تکرار…

امتیاز
ادامه خواندن
موناکو بهشتی کوچک در قلب اروپا
جهانگردی

موناکو بهشتی کوچک در قلب اروپا

موناکو یک سرزمین پادشاهی بسیار کوچک است که در قلب تمدن اروپا واقع شده است. داستان‌های جذابی که از این سرزمین نقل می‌شوند و مناظر فوق‌العاده و بی‌نظیر این کشور کوچک سالیانه توریست‌های زیادی را به سوی خود جذب می‌کند. موناکو به دلیل داشتن مناظر طبیعی فوق‌العاده و خاص یکی از زیباترین و کوچک‌ترین سرزمین‌های دنیا است که ارزش یک بار بازدید را دارد. دریای آبی، درختان نخل تنومند و کوه‌های سر به فلک کشیده در ساحل مدیترانه صحنه‌هایی تکرار…

امتیاز
ادامه خواندن