جهانگردی

تفاوت ویزای E1 و E2 چیست؟

امروزه بسیاری از کشورها برای مهاجرینی که به کشورشان سفر می نمایند، یک سری قوانین را برای دریافت ویزا قرار داده اند. این ویزاها نمونه های مختلفی دارند. از نمونه های این ویزا می توان ویزای E1 و E2 که توسط آمریکا ارائه می شود را نام برد. ویزای E1 و E2 هر دو مربوط به ویزاهای کاری آمریکا می باشند و افراد با دریافت این ویزاها می توانند در کشور آمریکا مشغول به کار شوند. لازم به ذکر است…

ادامه خواندن