ایرانگردی

آرامگاه عطار نیشابوری

یکی از بناهای تاریخی که در شهر نیشابور می توان دید آرامگاه عطار نیشابوری است. شهر نیشابور در شمال شرق کشور قرار دارد و یکی از نشانه های تاریخی و فرهنگی کشور ایران می باشد. این شهر در دوران ساسانیان ساخته شده است. در این شهر بزرگ شاهد حضور و رشد انسان ها و افراد بزرگی بوده ایم که توانسته اند جایگاه ویژه ای در کشور داشته باشند. افرادی مانند خیام و عطار در این شهر رشد یافته اند و…

ادامه خواندن