۹ کاری که در ویتنام پای شما را به زندان باز می‌کند

در ادامه‌ی مطلب ۹ کاری که در ویتنام پای شما را به زندان باز می‌کند می‌خوانیم:

نزدیک شدن بیش از حد به مرزهای ویتنام

نزدیک شدن بیش از حد به مرز | ۹ کاری که در ویتنام پای شما را به زندان باز می‌کند

دولت این کشور در مورد مرزهای خود حساس است. به همین خاطر هر مسافر سرگردان خارجی که در جستجوی جاده‌ها و مناطق روستایی در نزدیکی کامبوج، لائوس یا چین باشد، توسط ماموران دولتی بازداشت می‌شود و مورد بازجویی قرار می‌گیرد. این کار برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر است که خیلی هم جدی گرفته می شود.بلیط هواپیما به ویتنامو دیگر کشور ها

تبلیغات ضد ویتنام

تظاهرات | ۹ کاری که در ویتنام پای شما را به زندان باز می‌کند

رفاه اقتصادی چند سال اخیر باعث ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است. مقامات دولتی نسبت به هر چیزی که تهدیدی برای قدرت سیاسی باشد، هوشیار هستند. بنابراین، اگر طرفدار دموکراسی یا سایر اشکال حکومت غیر از سیستم سیاسی کشور هستید، ادبیات خود را برای خودتان نگه دارید. در ویتنام، حزب مترادف با ملت است، بنابراین هر دیدگاه مخالف سیاسی به عنوان تبلیغات ضد ویتنامی در نظر گرفته می‌شود.

خارج کردن آثار تاریخی

خارج کردن آثار تاریخی | ۹ کاری که در ویتنام پای شما را به زندان باز می‌کند

خارج کردن هر نوع اثر فرهنگی یا تاریخی از کشور، نیاز به مجوز دولت دارد. ممکن است اینطور فکر کنید که یک گلدان عتیقه از اولین سلسله‌ی «نگوین» در قفسه‌ی خانه‌ی شما خیلی زیبا به نظر برسد؛ اما دولت این کشور چندان با شما موافق نیست. فراموش نکنید که شما در کشور ویتنام هستید.

به راه انداختن کسب و کار بدون مجوز

به راه انداختن کسب و کار بدون مجوز | ۹ کاری که در ویتنام پای شما را به زندان باز می‌کند

با وجود میلیون‌ها مغازه‌ی کوچک در این کشور که هر چیز قابل تصویر در آن‌ها به فروش می‌رسد، ممکن است فکر کنید شما هم می‌توانید کسب و کار کوچکی راه بیاندازید؛ اما اشتباه می‌کنید! ویتنام سیستم بروکراسی عریض و طویلی دارد؛ بنابراین برای هر چیزی باید مجوز گرفت و هیچ اتفاقی بدون وجود چندین تمبر رنگی روی یک تکه کاغذ اتفاق نمی‌افتد.

خرید و فروش حیوانات محافظت شده در ویتنام

خرید و فروش حیوانات محافظت شده | ۹ کاری که در ویتنام پای شما را به زندان باز می‌کند

دولت این کشور کنوانسیون بین‌المللی منع تجارت گونه‌های در خطر انقراض را امضا کرده است. این امر به این معنی است که شکار یا تجارت این گونه‌های در خطر انقراض به راحتی شما را با مجازات زندان روبرو می‌کند.