یکی از دغدغه های مهم پسرهای بالای ۱۸ سال شرایط خدمت و قوانین مربوط به معافیت می باشد. هر ساله قوانین و شرایط جدیدی برای معافیت سربازی و خدمت وظیفه ارائه می شود. افراد مشمول با مطالعه مطالب زیر می توانند نسبت به آخرین شرایط خدمت وظیفه آگاه شوند. آخرین شرایط معافیت سربازی که در سال ۱۳۹۷ از طرف خدمت وظیفه عمومی ارائه شده در قسمت زیر آورده شده است. بلیط هواپیما را ارزان خریداری کنید.

معافیت سربازی با استفاده از سابقه ایثارگری

یکی از روش های استفاده شده برای معافیت با استفاده از سابقه جبهه، آزادگی و جانبازی پدر متقاضی می باشد. افرادی که والدین شان دارای حداقل ۲۴ ماه آزادگی می باشند قطعا از خدمت سربازی معاف می باشند. به ازای هر ۳۰ ماه سابقه جبهه و ایثارگری فرد متقاضی مشمول قانون معافیت سربازی می شود. اما افرادی که کمتر از این مقدار سابقه ایثارگری دارند می توانند با ارائه مدارک مربوط به جانبازی خود نسبت به معافیت یک فرزند خود اقدام کنند. به ازای هر ۲۵ درصد جانبازی یکی از فرزندان فرد معاف می شود. افرادی که بیشتر از این میزان از ایثارگری (سابقه جبهه، مدت زمان اسارت و درصد جانبازی) را دارند می توانند فرزندان بیشتری را از خدمت وظیفه معاف کنند. این قوانین مربوط به خانواده ایثارگران می باشد و به عنوان مثال برای برادر ایثارگر قابل استفاده نمی باشد.

این قوانین با توجه به شرابط خاصی برای جانبازان کمتر از ۲۵ % نیز قابل استفاده است. برای استفاده از قانون ایثارگری باید مدارک لازم مربوط به ایثارگری پدر (کارت جانبازی یا آزادگی و یا سابقه جبهه) برای فرد مشمول ارائه شود. استفاده ترکیبی از سابقه جبهه و آزادگی یا جانبازی با شرایط خاصی امکان پذیر می باشد. در صورت داشتن شرایط  متقاضیان برای دریافت اطلاعات دقیق تر در مورد معافیت در این مورد به سایت www.vazifeh.police.ir مراجعه کنند.

 

معافیت سربازی با استفاده از معلولیت

براساس قوانین جدید اگر پدر یا مادر متقاضی دارای معلولیت جسمی بوده و یکی از فرزندان والدین نیز دارای معلولیت باشد فرد مورد نظر شامل قانون معافیت سربازی می شود. اگر در خانواده ای یک معلول برادر یا خواهر باشد و یک فرزند بالای ۱۸ سال وجود داشته باشد یک فرزند از این خانواده شامل معافیت پزشکی می شوند. همچنین افرادی که دارای همسرانی ناتوان و معلول باشند شامل قانون معافیت سربازی می شوند. معاینات پزشکی لازم و ارائه مدارک مورد نیاز برای این معافیت می باشد.

معافیت سربازی کفالت

متقاضیانی که پدر دارای حداقل سن ۷۰ سال هستندشامل قانون معافیت سربازی می شوند. همچنین افرادی که دارای مادری فاقد شوهر و مطلقه می باشند شامل قانون معافیت سربازی می شوند در صورتی که سند طلاق والدین قبل از سن ۱۶ سالگی مشمول باشد. همچنین اگر فرد متقاضی دارای خواهری با حداقل سن ۲۴ سالگی باشد و دارای شوهر نباشد می تواند به صورت موقت معافیت سربازی خود را دریافت کند و در فرصت مناسب به سربازی برود. در صورتی که پدر در حبس بوده (حداقل یکسال) و توانایی مراقبت از فرزند را نداشته باشد فرد متقاضی مشمول قانون معافیت می شود. در صورتی مفقودی پدر و تثبیت موضوع توسط دادگاه فرد متقاضی مشمول قانون معافیت می شود. اگر خانواده بدون پدر و براساس سرپرستی مادر باشد به طوری که تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال خانواده فرد متقاضی باشد، فرد مورد نظر مشمول قانون معافیت سربازی می شود. مجله گردشگری دور و نزدیک