با استناد به مقررات سازمان وظیفه و قوانین دانشگاه، خروج از کشور دانشجویان برای سفرهای مختلف از طریق ارائه درخواست به محل تحصیل و دریافت فرم خروج از کشور دانشجویان برای مدت معین صورت می گیرد. دانشجویان می بایست پس از تکمیل فرم آن را به سازمان وظیفه عمومی یا معاونت وظیفه عمومی استان ها و دوایر ذیربط ارائه کنند و با پرداختن وثیقه مربوط (برای وظیفه عمومی) از کشور خارج شوند. شرایط خروج از کشور دانشجویان را در ادامه مطرح خواهیم کرد. بلیط هواپیما را ارزان خریداری کنید.

شرایط خروج از کشور دانشجویان

  1. دانشجویانی می توانند از کشور خارج شوند که غیبت نداشته و وضعیت تحصیلی آن ها مشخص باشد. همچنین آن ها باید در سنوات ارفاقی مازاد بر سنوات مجاز تحصیلی نباشند.
  2. مهلت معرفی فارغ التحصیلان نباید به پایان رسیده باشد. آن ها باید دارای برگ اعزام بدون غیبت باشند و برای بازگشت به موقع به کشور وثیقه مورد نیاز را بسپارند. بلیط تهران استانبول
  3. برای خروج از کشور دانشجویان، آن ها باید فرم مجوز خروج موقت از کشور را از دانشگاه خود تهیه و ارائه نمایند.

شرایط خروج از کشور دانشجویان

مبلغ وثیقه سفر خارجی دانشجویان

میزان وثیقه پرداختی برای خروج از کشور دانشجویان به اهداف و علت سفر مرتبط است:

  • اگر دانشجویان قصد سفر زیارتی به مقصد عراق و عربستان را دارند مبلغ پنج میلیون ریال وجه نقد و تعهد اشخاص به مبلغ پانزده میلیون ریال نیاز است. خرید بلیط هواپیما
  • اگر خروج از کشور دانشجویان برای سفر علمی باشد پنجاه میلیون ریال و برای سفر نیمه علمی هشتاد میلیون ریال وثیقه باید پرداخت شود.
  • برای سفر غیر علمی به تمامی کشور ها مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال وثیقه نیاز است. برای سفر های غیر علمی گواهی تنظیمی توسط دانشگاه به عنوان معاونت وظیفه عمومی استان به عنوان گواهی اشتغال به تحصیل است. در این مورد صدور مجوز خروج بر عهده وظیفه عمومی است.

در نظر داشته باشید که استرداد وثیقه پس از بازگشت به ایران صورت می گیرد. این استرداد تنها با حضور فرد مشمول و رؤیت گذرنامه او در وظیفه عمومی انجام خواهد شد. تا زمانی که فرد دانشجو به سربازی اعزام نشده باشد حق خروج از کشور را دارد. سازمان نظام وظیفه خروج از ایران را برای سربازان ممنوع کرده است. اگر مورد خاصی اتفاق بیافتد که خروج از کشور ضروری باشد سربازان باید به یگان خدمتی خود مراجعه کرده و موضوع را پیگیری نمایند. بلیط هواپیما تهران مشهد

مدت زمان مجاز سفر دانشجویان

مدت زمان قانونی خروج از کشور دانشجویان برای سفرهای مختلف متفاوت است.

  • دانشجویانی که قصد سفر مطالعاتی دارند: حداکثر زمان خروج از کشور دانشجویان کارشناسی ارشد برابر شش ماه و دانشجویان دوره دکتری تخصصی (PHD) برابر یک سال است.
  • مدت زمان مجاز به منظور سفر های زیارتی، علمی و نیمه علمی دانشجویان: دانشجویانی که به این اهداف سفر می کنند حداکثر می توانند سی روز از کشور خارج شوند. سفر حج واجب نیز حداکثر اجازه ۴۵ روز خروج از کشور را می دهد.
  • مدت مجاز خروج از کشور دانشجویان برای سفر های غیر علمی: دانشجویان می توانند با این قصد حداکثر به مدت ۲۰ روز به تمامی کشور ها سفر کنند. بلیط هواپیما تهران آنتالیا

دفعات مجاز خروج دانشجو

در نظر داشته باشید که دانشجو می تواند در هر نیم سال دو بار بدون توجه به نوع سفر به کشورهای خارجی سفر کند. البته این قانون مشمول سفرهای ورزشی که به استناد نامه دفتر امور مشترک فدراسیون ها و اداره کل تربیت بدنی صورت می گیرد نمی شود. با این شرط که مدت دو سفر هم زمان نبوده و اتمام سفر اول و شروع سفر دوم بلافاصله نباشد. مجله گردشگری دور و نزدیک

دفعات مجاز خروج دانشجو